Вітаю Вас, Гість

Статут

бібліотечно – інформаційного центру „Інтер”

Плужнянської загальноосвітньої санаторної

школи – інтернату І – ІІ ступеня

І. Загальні положення

1.1. Даний Статут бібліотечно – інформаційного центру „Інтер” Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів розроблений відповідно до чинного законодавства України, Концепції інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України і є документом, який регламентує діяльність БІЦ „Інтер” Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів.

1.2. Повне найменування : Бібліотечно – інформаційний центр „Інтер” Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів.

1.3. Скорочене найменування : БІЦ „Інтер”.

1.4. Адреса БІЦ : 30120, Хмельницька обл.., Ізяславський район, с. Плужне, вул. Островського, 2, тел. 31 -143.

1.5. БІЦ „Інтер,” заснований  Радою Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів.

1.6. Управління БІЦ „Інтер” здійснює директор школи.

1.7. БІЦ „Інтер” у своїй діяльності керується Конституцією України, Положенням про бібліотечно – інформаційний центр, даним Статутом.

1.8. БІЦ „Інтер” підпорядкований адміністрації Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів.

1.9. БІЦ взаємодіє з педагогічним, медичним та учнівським колективами, радою школи.

ІІ. Мета та завдання БІЦ „Інтер”

МЕТА:

2.1. Створення умов для поглибленого вивчення та оволодіння учнями, вчителями, медичними працівниками сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Інтернет.

2.2. Надання інформаційних та освітніх послуг, підвищення інформаційної культури.

2.3. Створення умов для культурного відпочинку учнів, вихованців, працівників школи.

2.4. Підвищення ефективності використання наявної в навчальному закладі комп’ютерної техніки та іншого обладнання

ЗАВДАННЯ:

2.5. Формувати в учнів навички та вміння проводити основні операції з інформаційними об’єктами.

2.6. Здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових та експертних систем, зокрема Інтернету.

2.7. Створювати  інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними.

2.8.Використовувати засоби інформаційно – комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування.

2.9. Створювати нові „моделі дитячого читання” завдяки трансформації читання в сучасних умовах під впливом нових інформаційних технологій.

2.10. Сприяти повноцінній інтеграції  в загальний освітній інформаційний простір.

ІІІ. Права та обов’язки

Права:

 3.1. Робота за персональним комп’ютером в мережі Інтернет; пошук теми реферату, проекту, курсової і ін.

3.2. Користувачі мають право доступу до інформаційної  мережі Інтернет.

3.3. Користуються Інтернет місцем згідно черги. При підвищеному попиті на Інтернет - місце проводиться попередній запис.

3.4. Використовувати Інтернет - місце протягом 45 хвилин. У разі відсутності черги час користування продовжується на 45 хвилин.

3.5. Пошук інформації самостійно, з консультацією бібліотекаря.

3.6. Звертатись до бібліотекаря з пропозиціями, зауваженнями та скаргами по всіх питаннях обслуговування.

3.7. Чорнобілий друк; сканування.

ОБОВ′ЯЗКИ:

3.8. Дотримуватися Статуту та внутрішнього розпорядку БІЦ „Інтер”.

3.9. Дбайливо ставитися до програмного та комп’ютерного забезпечення і обладнання.

3.10. Повідомляти про неполадки і порушення, що виникли під час роботи.

3.11. Компенсувати нанесений матеріальний збиток у випадку виникнення такого.

3.12. Не вносити зміни у настроювання комп’ютера і програмного забезпечення.

3.13.Не виключати або перезавантажувати комп’ютер.

3.14.Не перебувати на одному робочому місці більше, ніж два чоловіки.

3.15. Дотримуватися правил техніки безпеки і пожежної безпеки.

IV. Фінансова й господарська діяльність

4.1. Фінансова та господарська діяльність ведеться невіддільно від кошторисних асигнувань Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І – ІІ ступенів.

V. Заключні положення

5.1. Даний Статут може бути змінено згідно норм чинного законодавства і у відповідності до юридичних аспектів.